You are here

Puntorët/Staff Directory

Puntorët e Rrugës së Paqes/Rruga e Paqes Staff

Pleqtë dhe dhjakët e Kishës janë të përkushtuar për të shërbyer në kishë dhe janë të gatshëm për të ndihmuar.

Rruga e Paqes' full time and part time Elders and Deacons are dedicated to serving the needs of the Church and would be happy to talk to you and help you in any way we can!

Church Office Hours: 8am - 5pm Mon-Fri
Phone:
Fax:

Plak

Esat Kica | Elder and Deacon | |
Gani Smolica | Pastor | |