You are here

Antarësimi në kishën tonë/Membership

Bulletin Date: 
Friday, 31 July 2015
Bulletin: 

Studim Bible se çfarë është anëtari dhe detyrat.