You are here

Rregullimi i çatisë/Roof repair

Date: 
4 April 2013 - 10:15am
Description: 

Dy metra borë në vitin 2012 e dëmtoi çatinë e kishës. Falënderojmë të gjithë për lutjet dhe donacionet.

Two metres of snow in 2012 badly damaged the church roof. We thank all for your prayers and giving.