You are here

Shërbesat

Qëllimi ynë

Kisha "Rruga e Paqes" ekziston për të lavdëruar Perëndinë dhe mundohet, që me besim dhe vepra të ndihmojë çdo njeri të krijojë një miqësi të drejtpërdrejtë me Zotin.

Gjatë javës kemi aktivitete të ndryshme, me të rritur, të rinj dhe fëmijë.

Shërbesat

Takimet me të rinjtë kanë qëllim nxitjen e miqësisë me njëri-tjetrin dhe njohjen e Zotit.