You are here

Të rinjtë

What We Offer

Takimet me të rinjtë kanë qëllim nxitjen e miqësisë me njëri-tjetrin dhe njohjen e Zotit.