You are here

Galeria/Photo Galleries

Date:
23 Dec 2012 - 1:15pm
Location:
Description:
Kisha ishte plot për Krishtlindje/The church was packed at Christmas.
Date:
4 Apr 2013 - 10:15am
Location:
Description:
Dy metra borë në vitin 2012 e dëmtoi çatinë e kishës. Falënderojmë të gjithë për lutjet dhe donacionet.
Date:
1 Jan 2017 - 12:15pm
Location:
Description: